Studio IMAGO, Vrchlického 3, MIKULOV

 

 

Zajištění podmínek sanace památkových objektů a jejich umělecko-historicky cenných součástí po povodních 08 / 2002

 

-    bezplatný konzultační servis viz. telefonní spojení níže

-    statické zhodnocení objektu specialisty na historické stavby – statický posudek.

-         ošetření cenných detailů stavby a mobiliáře ( zamezení další destrukce památky kontaminovanými naplaveninami ), zamezení šíření plísní

-         dokumentaci ( foto-video ) současného stavu tj. před a během zákroku ( požadavek v rámci památkového zákona )

-         odborné ošetření restaurátory s příslušnou licencí ministerstva kultury

 

Rozsah činnosti – díla na:

-         stavební části polychrovaných dřevěných artefaktů, děl z kamene včetně polychromování, obrazů a nástěnných maleb

 

Použitá technika:

vysoušeče, teplovzdorné agregáty, čerpadla, vymrazovací zařízení, ultrafialová desinfekce

 

Finanční rozpočet na provoz technických zařízení:

1 pracovní den – 2000,- Kč

hodinová mzda na jednoho specialistu – 100,- Kč

dopravní zajištění – 14,- Kč na km

 

Kontaktní místo:

Imago.v.o.s. ak. mal. Jan Knor

Mikulov, Vrchlického 3  692 01

tel. a fax: 0625/512442

mobilní telefon: 0603/520833

email: imago.vos@quick.cz

IČO: 46983210

DIČ: 290 – 46983210

 

Nutné informace ke zpracování záměru pro zájemce:

-         charakter památky ( historická stavba, sochařské, malířské dílo, mobiliář )

-         určení daného místa, adresa, telefon, dostupnost, kompetentní osoba

-         připojení elektrické energie ( 220,380 ) přístup, napojení k objektu

-         objekt je zatopen ano – ne – byl

-         možnost ubytování

-         dostupnost na místě samém – lešení ano - ne